कारखाना भ्रमण

कारखाना

क्षेत्र: 3900 वर्ग मिटर (दुई तल्ला)

बलियो उत्पादकता: 50 टन / महिना भन्दा बढी

फिलामेन्ट उत्पादन लाइन (8 लाइनहरू)

Pelletizer उत्पादन लाइन (सुधारित PLA को लागी 2 लाइनहरु)

क्रिस्टलाइजर (२ सेट उच्च मात्रा)

ड्रायर कोठा (6 सेट)

डबल-चेम्बर भ्याकुम मेसिन (2 सेट)